Företaget

Organisationens uppbyggnad

Bolaget startades 1997 och vårt verksamhetsområde är Uppsala och Stockholm. Vi är idag 12 anställda men sommartid så är vi betydligt fler. Vi förvaltar i dag ett 40 tal fastigheter. Våra medarbetare är kvalitetsmedvetna och serviceinriktade. Målet är nöjda kunder som vi har långsiktiga relationer med. Företagets huvudinriktning är fastighetskötsel med alla ingående arbeten såsom:


  • Fastighetsskötsel
  • Teknisk förvaltning
  • Regler teknik
  • Lokalvård
  • Snöröjning
  • Fastighetsjour
  • Arbeten på entreprenad ex markarbeten