Miljö

Vårt miljöarbete

Alltsedan starten 1997 har miljöarbetet varit en självklar del i det dagliga arbetet. Målet är att företagets verksamhet ska belasta miljön så lite som möjligt. Det innebär bland annat:


  • Att vi verkar för låg energi och vattenförbrukning
  • Att vi källsorterar avfall
  • Att vi använder miljövänliga produkter
  • Att vi använder miljövänligt drivmedel till maskinerna
  • Att vi ställer krav på våra underleverantörer
  • Fastighetsjour
  • Att vi utbildar medarbetarna i miljökunskap

Vi utvärderar och försöker ständigt att förbättra miljöarbetet. Vi hjälper våra kunder att sänka kostnader och stödja dem i deras miljöarbete.